فزیک

خصوصیت کلى اکسیژن

  خصوصیت کلی اکسیجن: اکسیحن یکی ازعناصرمهم کیمیاوی وحیاتی به حساب می آید که 21 فیصد حجمی امسفیرما را تشکیل داده است  بسیاری ترکیبات معدنی شامل اکسایدهای این عنصرمی باشند  این ترکیبات معدنی اکسیجن دارشامل اکسایدها.سلفیت ها  وکاربونیت ها می باشد.بیش از60 فیصد بدن انسان ودیگرموجودات زنده ازاکسیجن تشکیل شده است . اکسیجن دارای سه …

خصوصیت کلى اکسیژن Read More »

ایترونه ethers

ايترونه Ethers ايترونه د  يا  عمومي فرمول لري، دنوموړ ي فرمول له مخې د R عضوي پاتي شوني کولى شي چې يوشان يا ډول ډول اوسي. که دوه گروپونه د الکايل د اکسيجن سره نښتي وي، نو ساده ايترونه لاس ته راځي. په پورته فرمول کې R ډول ډول قيمتونه لکه CH3 ميتايل، C2H5 ايتايل، …

ایترونه ethers Read More »