انجنیری

د پروژې پیژندنه (Project Definition)

د پروژې (project) لغوي مانا پراخول، رښتياني کول، د عمل ډګر ته راویستل او تحقق ورکول دي،چې د لاتيني ژبې له (Proiacere) څخه اخيستل شوې ده، په لاتيني کېPro مخکې، له وړاندې او قبلي مانا لري او Iacere د اچولو په مانا ده يعنې په مخکې اچول ورو ورو په انګليسي ژبه کې د Project …

د پروژې پیژندنه (Project Definition) Read More »

د کرنيزو پروژو د وخت او لګښت اټکل

د افغانستان اسلامي جمهوري دولتد لــوړو زده کـړو وزارتپکــتیا پـوهـنتونکــــــرنـــې پـوهـــــنځـیکرنیز اقتصاد او توسعې څانګه AGRICULTURAL PROJECT TIME AND COST ESTIMATION زیار او راټولونه: جـنـت ګـــل «اعـــــزاز»لارښود استاد: پوهــیالی امـــان الله «امـین»سمینار استاد: پوهنیار نجیب الله «احمدزی»زده کړیز کال: 1396هـ ش  د کرنیزو پروژو د وخت او لګښت اټکلAGRICULTURAL PROJECT TIME AND COST ESTIMATION لـــــــړلــیکګڼه …

د کرنيزو پروژو د وخت او لګښت اټکل Read More »

د پروژې پیژندنه (Project Definition)

د پروژې (project) لغوي مانا پراخول، رښتياني کول، د عمل ډګر ته راویستل او تحقق ورکول دي،چې د لاتيني ژبې له (Proiacere) څخه اخيستل شوې ده، په لاتيني کېPro مخکې، له وړاندې او قبلي مانا لري او Iacere د اچولو په مانا ده يعنې په مخکې اچول ورو ورو په انګليسي ژبه کې د Project …

د پروژې پیژندنه (Project Definition) Read More »

د پروژې کنټرول (Project Control)

د پروژې کنټرول (Project Control) د مورفي قانون (Murphy’s Law): که چېرې هر څه سم روان وي، نو بيا تاسې نه پوهېږي چې څه روان دي. د پروژې د پلان يا د اساسي پلان انکشاف د پلان جوړونې او کنټرول د دوران لومړۍ مرحله بشپړوي. بله مرحله يې د پروژي اجزا او کنټرول دی چې …

د پروژې کنټرول (Project Control) Read More »