کیمیا

اوبه د يو محلل په توګه

        سريزه    د ښوونى او روزنې پوهنځي دکيميا او بيولوژي څانګي محصلين دلوړو زدکړو وزارت د ﻻيخي له مخې د څلورم ټولګۍ د اتم سمستر په پيل کي يوه موضوع د سيمينار له پاره اخلي او دسمستر په پاۍ کي دهغه څخه د فاع کوى. چې ماته هم د پوهنځي د ديپارتمنت دهدايت سره …

اوبه د يو محلل په توګه Read More »

د يورانيمو پيژندنه

د يورانيم پيژندګلوييورانيم ډيرسخت درونداودسپينوزروپه شان فلزدي اتومي نمبريي(٩٢)اواتومي وزن(١٤٦) دي دکتلي شميره يي(٢٣٨) او سمبول يي(U) دي په کال(١٧٨٩)کي يوجرمني کيمياپوه مارټين کلاپروت(Martin Klaproth)کشف کړمارټن لمړني سړي وه چي يورانيم يي دپيچ بلند( دطبيعي يورانيم معدني ډبره) نه جلاکړه دغه پيچ بلند(Uraninit = peachblende) ديولړفزيکي اوکيمياوي کړنلارو په مرسته سره دنوروډبروڅخه بيليږي دچک جمهوريت …

د يورانيمو پيژندنه Read More »

ايډيال او ريال غازات

لړ ليک شماره               عنوان                                                            ايډيال او ريال غازات ايډيال غازات:-  ايډيال غازونه يو ساده شکل د غازونو دې هر څومره چې دهغوۍ ماليکولونه يو له بل څخه لرې واقع شي په همغه اندازه فاصله  د ماليکولونو په مينځ کې زيا تيږي داسې حالت ته رسيږي چې د ماليکولونو د کشش قوه نه محاسبه …

ايډيال او ريال غازات Read More »

ایترونه ethers

ايترونه Ethers ايترونه د  يا  عمومي فرمول لري، دنوموړ ي فرمول له مخې د R عضوي پاتي شوني کولى شي چې يوشان يا ډول ډول اوسي. که دوه گروپونه د الکايل د اکسيجن سره نښتي وي، نو ساده ايترونه لاس ته راځي. په پورته فرمول کې R ډول ډول قيمتونه لکه CH3 ميتايل، C2H5 ايتايل، …

ایترونه ethers Read More »