جغرافیې مونوګرافونه

پولې يا سرحدات Boundaries

لړليک سرليک مخګڼه د پيل خبرې …………………………………………………………………………………………………………………… ط سرېزه 1 لومړۍ برخه 4 پولې يا سرحدات 4 لومړى څپركى 5 د پولو حقوقي څېړنه 5 لومړى مبحث _ عمومي نړۍوال حقوقي شخصيتونه 5 لومړى جز _ دولت 6 لومړى پراګراف _ د دولت تعريف 7 دوه يم پراګراف _ د دولت متشكله عناصر 8 لومړى …

پولې يا سرحدات Boundaries Read More »

دپاکستان ددولت لنډه پېژندنه

فهرست   لمړى فصل   دپاکستان ددولت لنډه پېژندنه :_   دپاکستان دولت دنيمې کرې په شمالي برخه کې موقيعت لري چې داسيا په جنوب کې واقع ، اودسويلي اسيايي هيوادونو له جملې څخه شمېرل کيږي . پاکستان په پخوانيو وختونو کې دايران اوهندوستان دتاريخ سره نږدېوالى لري .اوسنى پاکستان داسلام نه دمخه دايران دامپراطورۍ …

دپاکستان ددولت لنډه پېژندنه Read More »

ايکوسيستم Ecosystem

فهرست عنوان                                               مخ سريزه………………………………………………………………………………………………1 محيط ياچاپيريال 2 ايکوسيستم    2 دايکوسيستم ډولونه    3 دفزيکي اوبيالوجيکي دندوله مخي دايکوسيستم اجزاوي 4 دوظيفي له رويه دايکوسيستم برخي 7 دايکوسيستم  په عملياتوکې اساسي مرحلي 7 غذايې زنځير    9 د غذايې زنځير ډولونه 10 د غذايې زنځير ډولونه 11 ايکالوجيکي هرم 13 په ايکوسيستم کې دانرژي …

ايکوسيستم Ecosystem Read More »

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »

اوبه يا هايدروسفير پیژندنه (Hydrosphere)

لړلیکونه اوبه يا هايدروسفير (Hydrosphere) اوبه د ځمكې د سر لومړى مركب د اوبو ارزښت: د اوبو ډولونه: اوبه او اهميت يې په طبيعت كې د اوبو دوران (Hydrologic cycle): د اوبو تاريخچه: د اوبو سرچينې: د باران د اوبو ځانګړتياوې –  سطحي اوبه (Surface Water): د ځمكې د سطحې لاندې اوبه يا (Under Ground …

اوبه يا هايدروسفير پیژندنه (Hydrosphere) Read More »

د ټکنالوژی رول په اقتصاد کې

لړليک عنوان                                                                                                                                                               مخ دپيل خبرې ……………………………………………………………………………………………………………………… الف سريزه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..١ د ټکنالوژی مفهوم  Concept Of Technology   ………………………………………………………………. ٢ د ټکنالوژی پراختیا او نشرول  ………………………………………………………………………………………… ٤ دټکنالوژی انتقال پرمختیایی هیوادونو ته …………………………………………………………………………. ٥ صنعتی تمرکز او د تکنالوژی انتقال …. ……………………………………………………………………………. 6 دتکنالوژی د انتقال اقسام …. …. …. …. …………………………………………………………………………………… 6 نوې تکنالوژی…. . ……………………………………………………………………………………………………………… 10 …

د ټکنالوژی رول په اقتصاد کې Read More »

حبوباتو کرل په افعانستان کې د جغرافیې له نظره

لړلیګ شمیره    عنوان                                                                                                                                      مخ  پيل خبري.. الف سریزه. 1 د جغرافیې له نظره د افغانستان حبوبات.. 2 دافغانستان اقلیم ( اب او هوا). 2 د اقليم پېژندنه. 2 داقليم درې عمومي ډولونه : 3 Temperate Climate:. 3 Tropical Climate:. 3 Sub-Tropical Climate:. 4 په حبوباتو باندي دتاثير له مخي داقليم ډولونه:. 4 Macroclimate – 1:. …

حبوباتو کرل په افعانستان کې د جغرافیې له نظره Read More »