فزیک مونوګرافونه

ابتدايې ذراتو او نيوکلينونو تر منځ متقابل عمل

اخځليکونه فروتن فضل الله،دانشګاهي ،جلدچهارمنشر علم دانشګاهي تهران(   ۱۳۸۳هجري) جليليان نصرتي محمدرضا ،محمدعابديني ،محمدرضاخوش بين خوش نظر ، مباني فزيک جلدسوم انتشارات صفاراشراقي تهران (۱۳۸۵هجري ش) )مخونه ۴۵۴-۴۶۱) شمس محمدانور ،سيدعبدالعلی جويان ،دوست محمد عليزی —–فزيک عمومی(۳ )   پوهنتون کابل وزارت تحصيلات عالی مسلکی ج .د.ا دچاپ کال نلری—-(مخونه ۳۵۰-۳۵۵ ) M. Burbidge, G. R. …

ابتدايې ذراتو او نيوکلينونو تر منځ متقابل عمل Read More »

د مادې ساختمان

  لړليــک ګڼه     عنوان                                                                                                                                          مخ   سريزه 1   دمادي ساختمان 2 کشکول 8 يوطرفه انبساط اويوطرفه تراکم 11 حجمي ارتجاعيت 15 لغزش او تا ب 22 ا نحنى 27 اخځليکونه 33 سريزه 1   دمادي ساختمان 2 کشکول 8 يوطرفه انبساط اويوطرفه تراکم 11 حجمي ارتجاعيت 15 لغزش او تا ب 22 ا نحنى …

د مادې ساختمان Read More »

ايډيال او ريال غازات

ايډيال او ريال غازات ايډيال غازات:- ايډيال غازونه يو ساده شکل د غازونو دې هر څومره چې دهغوۍ ماليکولونه يو له بل څخه لرې واقع شي په همغه اندازه فاصله د ماليکولونو په مينځ کې زيا تيږي داسې حالت ته رسيږي چې د ماليکولونو د کشش قوه نه محاسبه کېږي او همدا علت ده چې …

ايډيال او ريال غازات Read More »

ایکوسیستم او د اکوسیستم ډولونه

فهرست ګڼه          عنوان                                                        مخ  سريزه 1  محيط ياچاپيريال 2  ايکوسيستم 2   دايکوسيستم ډولونه   3   دفزيکي اوبيالوجيکي دندوله مخي دايکوسيستم اجزاوي 4  دوظيفي له رويه دايکوسيستم برخي 7  دايکوسيستم  په عملياتوکې اساسي مرحلي 8  غذايې زنځير  10  د غذايې زنځير ډولونه 10   د غذايې زنځير   ډولونه 11  ايکالوجيکي هرم 13  په ايکوسيستم …

ایکوسیستم او د اکوسیستم ډولونه Read More »

وړانګې Radiation او د هغوی ډولونه

نتيجه په فزيک کې وړانګي هغه کړنلاري ته ويل کېږي چې د يوي  سرچېني انرژي د څپو او يا بڅرکو په بڼه خپريږي همدارنګه هغه وړانګي چې په فضاء کې نوموړي وړانګي د نور په سرعت سره خپريږي .په همدي ډول راډيواکتيويټي د 1896 م کال کې هنري بکرل  Henri beequerel  په واسطه کشف شوي …

وړانګې Radiation او د هغوی ډولونه Read More »

اتومي موډل، کوانتم نمبرونه

Contents سريزه 1 اتومي موډل (Atomic model). 2 کوانتم نمبرونه   (Quantum Numbers). 3 اصلي کوانتم نمبر(Principal Quantum Number (n)). 4 فرعي کوانتم نمبر(Azimuthal Quantum Number(l )). 5 مقناطيسي کوانتم نمبر  (Magnetic Quantum Number (ml)). 10 سپين کوانتم نمبر(Spin Quantum Number (ms)). 13 د الکترون سپين (Electron Spin). 15 د اربيتال د الکتروني جوړښت دياګرام. 17 …

اتومي موډل، کوانتم نمبرونه Read More »

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »

ستا تيک مفا هيم اوقوا نين

لړ ليک شماره          سرليک                                                                                                                    مخ 1 .                سريزه                                                                                                                        1 2 .                دستا تيک مفاهيم او قوانين                                                                                 2 3 .                ستا تيک اصلي قوانين                                                                                            7 4 .                لومړى قا نو ن                                                                                                            8 5 .                دوهم قا نون                                                                                                                8 6 .                 لومړى تبصره                                                                                                           8 7 .                دو همه تبصره                                                                                                           9 8 .                دريم قا نون                                                                                                                11 9 …

ستا تيک مفا هيم اوقوا نين Read More »

ابتدايې ذرات او دنيو کلونونو ترمنځ متقابل عمل

سريزه 1 ابتداى ذرات (Elementary Particles) 3 معرفت: Introduction 3 په طبيعت کې اصلي قوي The Fundamental Forces in Nature 4 ليپتونونه (Leptons) 7 کوارکونه (Quarks) 10 معياري ماډل يا نمونه (Standard Model) 13 هايدرونونه (Hadrons) 17 باريون Baryons 17 باريون نمبر Baryon number 19 ميزونونه (Mesons) 20 بيګانه ذرات او سترينجنيس (Strange Particles and …

ابتدايې ذرات او دنيو کلونونو ترمنځ متقابل عمل Read More »

رينگونه Rings

فهرست گڼه-عنوان                                         مخ 1-سريزه…………………………………………………………………………………1 2- رينگ………………………………………………………………………………..3 3- درينگ اساسى مثالونه……………………………………………………………4 4- درينگ مثالونه…………………………………………………………………….4 5- ديورينگ ساده خواص ……………………………………………………………8 6- اوله قضيه…………………………………………………………………………..9 7- دوهمه قضيه………………………………………………………………………10 8- ديورينگ مشخصه………………………………………………………………11 9- فرعى رينگونه…………………………………………………………………….14 10- اوله قضيه ……………………………………………………………………….16 11- ديو رينگ يونيټونه…………………………………………………………….17 12- ايډيال رينگ او په هغه کى دعمليو سرته رسول……………………………18 13- درينگ فکتور(تجزيه)…………………………………………………………22 14- هومومارفيزم رينگ……………………………………………………………24 …

رينگونه Rings Read More »

WhatsApp chat