مونوگراف های حقوق و علوم سیاسی

چالش های سازمان تجارت جهانی

فـصـل اول معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می …

چالش های سازمان تجارت جهانی Read More »

جهانى شدن

        روند  تکا ملی  جهانی  شدن الف : مرحله آغاز جهانی شدن قبل از قرن هجدهم: تعین نمودن نقطه دقیق بعنوان آغاز جهانی شدن مشکل است. این روند دوره تکوینی بسیار طولانی دارد. اما لحظه دقیق شکل گیری آن مشخص نیست. اندیشه های مربوط به زمین به عنوان مکان واحد در بسیاری …

جهانى شدن Read More »

رابطه دین وسیاست

فهرست مقـــــــــــــد مـــــــــــه : 1 فصل اول 4 تعاریف و مفاهیم دیــن و ســــیا ســـــت 4 مبحث اول : مفهوم و تعریف دین 4 فلسفه دین چیست ؟ 7 مفهوم دین از منظر دانشمندان غربی 9 مفهوم دین از منظر دانشمندان اسلامی 10 مبحث دوم 13 مفهوم و تعریف سیاست 13 تعریف سیاست 18 سیاست …

رابطه دین وسیاست Read More »

چالش هاى سازمان تجارت جهانى

فـصـل اول معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می …

چالش هاى سازمان تجارت جهانى Read More »

ضرورت اوراق قرضه

فهرست مطالب عنا وین صفحه مقدمه 1 کلیات روش تحقیق 3 فصل اول کلیات مبحث اول: مفهوم، تاریخچه و ضرورت اوراق قر ضه 6 الف: تاریخچه اوراق قرضه ( اسناد تجارتی) 7 1. دوره قدیم 7 2. دوره اسلامی 7 3. دوره قرون وسطی 9 4. دوره جدید 9 5. دوره معاصر 9 ب: ا …

ضرورت اوراق قرضه Read More »

بررسی نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی دانشجویان ولایت هرات

فهرست مطالب فصل اول- کلیات تحقیق 1-1. مقدمه 1 1-2. بیان مسئله 1 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 3 1-4. اهداف تحقیق 4 1-4-1. هدف اصلی 4 1-4-2. اهداف فرعی 4 1-5. سوال های تحقیق 4 1-5-1. سوال اصلی 4 1-5-2. سوال های فرعی 4 1-6. فرضیه های تحقیق 5 1-6-1. فرضیه اصلی 5 1-6-2. …

بررسی نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی دانشجویان ولایت هرات Read More »

جمع آورى مدارک مادى جرم

فهرست مطالب عنـــــــــــاوين صفـحــــــــــــــــــــه مقدمه : 1 فصل اول : تدقيقات دکتلوسکوپى ( نشان انگشت )DAKTY –LOSKOPIE 3 مبحث اول : تاريخچه دکتلوسکوپى ( نشان انگشت ) 3 مبحث دوم : اشکال اساسى نشان انگشت 6 پرگراف اول : شکل کمانى نشان انگشت (( U )) 6 پرگراف دوم : شکل خيمه يى (( T …

جمع آورى مدارک مادى جرم Read More »

آداب خواستگاری و حقوق زوجین

مقدمه مترجم…… 7 مقدمه مؤلف….. 11   فصل اول : فلسفه تشریع ازدواج در اسلام مهمترین ثمرات و اثرات پیمان زناشویی……… 14 1- حفظ و باقی نوع نسل بشر……………. 14 2- حفظ روابط نسبی……… 15 3- مسئولیت جامعه از انحرافات و بی‌بندوباریهای اخلاقی……. 15 4- تعاون و همکاری زوجین در تشکیل خانواده……………. 16 5- مصونیت …

آداب خواستگاری و حقوق زوجین Read More »

پارلمان یا مقننه قوه و تاریخچه ان

 مـقدمـــــــه: الحمد الله رب العالمين و العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد النبياء و المرسلين الذي بعث بالحق فار قابين الحق و الباطل و على آله و صحبه و التابعين و على کل من جاهد في سبيله الى يوم الدين . امابعد: اندیشیدن در باره پارلمان ذهن بشر را از زمانه های خیلی قدیم ویا …

پارلمان یا مقننه قوه و تاریخچه ان Read More »

اهمیت موضوع تحقیق و خصوصی سازی

فهرست مطالب   عنوان                                                                                                      صفحه   مقدمه ………………………………………………………………………………………………..  3   فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………   4 اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………..   5 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………   6 فصل دوم : پرسشهای اساسی ……………………………………………………………………………………  7 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………  7 تاریخچه خصوصی سازی ………………………………………………………………………… 14 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 15 مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………… 16 فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………… …

اهمیت موضوع تحقیق و خصوصی سازی Read More »