دیني او اسلامي کتابونه

د ملکیتونو حقوق

فهرست عنوان                                                                                                          شماره سـریزه. 1 لمړی فصل.. 3 دملکیت پیژندنه اودهغې ډولونه. 3 لمړی مبحث.. 3 دحقوقوپیژندنه: 3 لومړی مطلب : عندي حقوق……………………………………………………………………………………………………۴ دوهم مطلب(افاقی حقوق): 4 دویم مبحث.. 5 دملکیت پیژندنه: 5 لمړی مطلب (دملکیت حقوقی تعریف). 5 دویم مطلب (دملکیت فقهی تعریف). 5 څلورم مبحث.. 6 دملکیت ډولونه: 6 لمړی مطلب (خاص ملکیت): …

د ملکیتونو حقوق Read More »

شخړه پیژندنه او د هغوی د ستونزو حل لارې

  لړلیکونه Contents سريزه 1 لمړى څپركى د شخړې پېژندنه. 1 ۱ .۱- د شخړې تعريف.. 2 ۱. ۲- د شخړې په اړه د تېروتنو روښانتيا 2 ۱. ۳- شخړه د يو فرصت په توګه. 4 ۱. ۳. ۱- د موخو په كچه پراختيا: 4 ۱. ۳. ۲- د اړيكو په كچه پراختيا: 4 ۱. …

شخړه پیژندنه او د هغوی د ستونزو حل لارې Read More »

اخلاق د اسلام په رڼا کې

Contents د اوسنيو ولسونو اخلاقي حالت.. 2 د نړۍ والو اوسنۍ اخلاقي مفکوره 7 د لادينه اخلاقي فلسفو جاج اخيستل. 13 د انساني اخلا قو صحيح بنسټونه. 21 په بشري ژوند د اسلامي اخلا قو اغيزې.. 28            

اخیر چرا ما مسمان شدیم؟

  فهرست   مقدمه ——————————————٣ فصل اول عظمت اسلام————————————–٦ علت گرایش غربیان به دین مقدس اسلام——————-٨ انتخاب راه دین به عقل نزدیکتر است ——————–١٧ برتریت دین مقدس اسلام —————————-١٩ اسلام بزرگترین دین جهان است ———————–٢1 فصل دوم  – مسلمان شدن امریکایها نگاهی به روند اسلام درامریکا————————-٢٩ قصه مسلمان شدن شیخ یوسف (ادوارد استس)————–٣٣ قصه مسلمان …

اخیر چرا ما مسمان شدیم؟ Read More »

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »