درى

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات )

فـصـل اول معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می …

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) Read More »

معرفی سازمان تجارت جهانی ( WTO)


الف – سازمان تجارت جهانی ( W T O )،تاريخچه و فعاليت آن:-

فـصـل دوم معرفی سازمان تجارت جهانی ( WTO) الف – سازمان تجارت جهانی ( W T O )،تاريخچه و فعاليت آن:- پس از جنگ جهانی دوم به پيشنهاد بسياری از كشورها و با همت سازمان ملل . اقدامات در زمينه تجارت آزاد ميان كشورها صورت گرفت. چه آن زمان برای بسياری مشخص شده بود كه …

معرفی سازمان تجارت جهانی ( WTO)

الف – سازمان تجارت جهانی ( W T O )،تاريخچه و فعاليت آن:-

Read More »

چالشهای سازمان تجارت جهانی برای كشورهای توسعه يافته ودر حال توسعه

فـصـل سوم چالشهای سازمان تجارت جهانی برای كشورهای توسعه يافته ودر حال توسعه سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بين المللی است كه صرفأ به منظور بررسی روابط تجاری بين كشورها تأسيس شده است. اين سازمان در اول ژانويه 1995 و بدنبال هشت سال مذاكره رسمأ جايگزين گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت) شد. سازمان …

چالشهای سازمان تجارت جهانی برای كشورهای توسعه يافته ودر حال توسعه Read More »

چگونه شیر بهداشتی تولید کنیم؟

مقدمه تولید شیر سالم و بهداشتی و با کیفیت هم از نظر حفظ سلامت مصرف کنندگان و هم از نظراقتصادی بسیار حا ئز اهمیت می باشد. بطوریکه میدا نیم مصرف شیر برای همة گروههای سنی توصیه شده است و لیکن در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی مربوط به تولید شیر نه تنها مصرف آن موجب …

چگونه شیر بهداشتی تولید کنیم؟ Read More »