مونوگراف های اقتصاد

تعریف ومشخصات سرمایه گذاری

پیشگفتار توسعه اقتصاد کشور عزیز ما نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری نمی توان در بخش های زیر بنائی و روبنائی انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت. هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از …

تعریف ومشخصات سرمایه گذاری Read More »

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات )

فـصـل اول معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می …

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) Read More »

بیکاری

                  مقدمه :            بیکاری یا عدم اشتغال اساساً به راکد ماندن بخشی ازنیروی کار جامعه اطلاق میشود واقعاً بیکاری به مثابه یک بیماری اقتصادی واجتماعی یک بخشی ازمباحث علم اقتصاد را بخود اختصاص داده و متفکرین اقتصاد نظریات متعددی به منظور کنترول و جلوگیری از ان ارائه نموده است . این مشکل دامن …

بیکاری Read More »

چالش هاى سازمان تجارت جهانى

فـصـل اول معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می …

چالش هاى سازمان تجارت جهانى Read More »

امکانات افزایش عواید داخلی از لحاظ منابع آن در افغانستان

فهرست مطالب موضوع                                                                                                                    صفحه فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………… الف فهرست جداول واشکال ………………………………………………………………………………………. ..ب پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………. ..ج فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1 طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 1           ضرورت و اهمیت بررسی موضوع…………………………………………………………………. ……..3          مشکلات و محدودیت ها ………………………………………………………………………………. ……….3          ساختار سیمینار…………………………………………………………………………………………. ……….4 فصل دوم : دیدگاه تیوریک…………………………………………………………………………………….. 5 تاریخچه عواید دولت…………………………………………………………………………………………… 5           تابخچه عواید دولت …

امکانات افزایش عواید داخلی از لحاظ منابع آن در افغانستان Read More »

اهميت تجارت صنايع دستي در افغانستان

sمقدمه   صنایع دستی در تمام جهان امروز خصوصاً در ممالک رو به انکشاف منجمله افغانستان موقعیت خاص و بسا مهمی را دارا بوده و رول مهم را در اقتصاد ملی این کشور ها بازی میکند. در ممالک پیش رفته جهان با وجود که صنایع دستی و یا ماشین به بلند ترین مدارج ترقی خود …

اهميت تجارت صنايع دستي در افغانستان Read More »

اهمیت موضوع تحقیق و خصوصی سازی

فهرست مطالب   عنوان                                                                                                      صفحه   مقدمه ………………………………………………………………………………………………..  3   فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………   4 اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………..   5 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………   6 فصل دوم : پرسشهای اساسی ……………………………………………………………………………………  7 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………  7 تاریخچه خصوصی سازی ………………………………………………………………………… 14 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 15 مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………… 16 فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………… …

اهمیت موضوع تحقیق و خصوصی سازی Read More »

اهميت ترنسپورت هوائي درانکشاف اقتصادي افغانستان

فهرست     عنوان                                                                                                                  مخ     پيشګفتار( مقدمه) 2 تعريف ترانسپورت هوائې 3 تاريخچه توليدترانسپورت هوائې 4 سازمان بين المللي ترانسپورت هوائې 7 درصنعت ترانسپورت هوائې : 8 مسايل مربوط به ضرورت هاي هوائې : 9 اهميت ترانسپورت هوائې: 11 به افغا نستان امدن اولين شرکت هوا ئې: 14 تغيرفشارهوا وتاثيرات آ ن بالاي …

اهميت ترنسپورت هوائي درانکشاف اقتصادي افغانستان Read More »

اهمیت تجارت صنایع دستی در افغانستان

پشنهادات با تحریر این رساله پشنهادات خویش را طور مختصر ذیلا ارایه میدارم. دادن قروض وکریدت به مولدین صنایع دستی توسط بانک صنعتی افغانستان بیش از بیش وبطور مفید توسعه داده شود . برای انعده اشخاصیکه در سکتور صنایع دستی فعالیت می نمایند می بایست اموزش علمی وفنی شوند . اشتراک درنمایشگاه بین الملی که …

اهمیت تجارت صنایع دستی در افغانستان Read More »

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »

WhatsApp chat