جمع آورى مدارک مادى جرم

[featured_image]
داونلود کنید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • داونلود کنید 0
  • اندازه فايل 433.50 KB
  • تعداد فايل 1
  • د جوړيدو نيټه جون 3, 2022
  • وروستى آپډيټ جون 3, 2022

جمع آورى مدارک مادى جرم

فهرست مطالب

عنـــــــــــاوين صفـحــــــــــــــــــــه

مقدمه : 1

فصل اول : تدقيقات دکتلوسکوپى ( نشان انگشت )DAKTY –LOSKOPIE 3

مبحث اول : تاريخچه دکتلوسکوپى ( نشان انگشت ) 3

مبحث دوم : اشکال اساسى نشان انگشت 6

پرگراف اول : شکل کمانى نشان انگشت (( U )) 6

پرگراف دوم : شکل خيمه يى (( T )) 7

پرگراف سوم : شکل خوابيده به طرف راست (( E )) 7

پرگراف چهارم : شکل خوابيده به طرف چپ (( J )) 7

پرگراف پنجم : شکل حلزونى يا مارپيچ (( O )) 7

مبحث سوم : صفات مميزه و خصوصيات نشان انگشت 7

پرگراف اول : خاصيت عدم تغير پذيرى نشان انگشت 7

پرگراف دوم : خاصيت عدم يکسان بودن نشان انگشتان 8

جزء اول : نظريه سر فرانسس گالتون 8

جزء دوم : نظريه ادوارد هانرى 8

جزء سوم : نظريه يک دانشمند برازيلى 9

پرگراف سوم : خاصيت ترميم و التيام انگشتان 9

پرگراف چهارم : خاصيت علامه گذارى نشان انگشت روى اجسام 10

مبحث چهارم : نشان انگشت منحيث مدرک مادى جرم 10

پرگراف اول : طريقه حفظ آثار انگشت از روى سطوح غير جاذب 11

پرگراف دوم : طريقه حفظ آثار انگشت از روى سطوح جاذب 12

پرگراف سوم : حفظ آثار انگشت در محل واقعه (( ذريعه فوليه )) 12

تعريف فوليه : فوليه 13

جزء اول : فوليه هاى شفاف 13

جزء دوم : فوليه هاى سياه وسفيد 13

فصل دوم : تثبيت هويت 14

مبحث اول : فوايد تثبيت هويت در قضاياى جنايى 14

مبحث دوم : روش هاى کلاسيک تثبيت هويت 14

پراگراف اول : طريقه ثبت و اندازه گيرى اجزاى بدن 15

پرگراف دوم : طريقه داغ کردن مجرمين 16

پرگراف سوم : دفيله (( صف کشيدن )) 16

پرگراف چهارم : پوشانيدن لباس مخصوص زندانيان 16

پرگراف پنجم : خالکوبى روى بدن مجرمين 16

مبحث سوم : روش هاى معاصر تثبيت هويت 18

پرگراف اول : عکا سى ( عکس بردارى ) 18

جزء اول : تطبيق عکس با قيافه ( چهره ) 19

جزء دوم : تطبيق عکس که احتمال رود متعلق به شخص باشد 19

جزء سوم : مقايسه کيفى عکس رنگه با سياه و سفيد 19

پرگراف دوم : ترتيب عکس تصورى از شرح چهره 20

فصل سوم : نقش خون و ديگر افرازات بدن در کشف جرايم 21

مبحث اول : آثار خون و کاربرد آن در کشف جرم 21

پرگراف اول : دقت درشکل و اندازه گيرى لکه هاى خون 22

پرگراف دوم : طرز باربندى ( انتقال ) اثر خون 23

مبحث دوم : تثبيت هويت ژنيتيک ( DNA ) 24

پرگراف اول : چگونگى آغاز استفاده از (DNA) در وظايف پوليس 25

پرگراف دوم : کاربرد (DNA) در کشف و تحقيق جرايم وتثبيت هويت مجرمين 25

مبحث سوم : نقش ديگر افرازات بدن در کشف جرايم 27

پرگراف اول : استفاده از لعاب دهن در کشف جرايم 27

پرگراف دوم : استفاده از ( منى ) اسپرم در کشف جرايم 28

پرگراف سوم : استفاده از افرازات بينى ، عرق و مدفوع در کشف جرايم 29

جزء اول : افرازات بينى 29

جزء دوم: افرازات عرق 29

جزء سوم : مواد مدفوع 29

فصل چهارم : آثار پل پا و کاربرد آن در کشف جرايم 30

مبحث اول : اشکال تل پاپوش و خصوصيات يک عابر 31

پرگراف اول : اشکال تل پاپوش 31

پرگراف دوم : از روى پل پا شناخت خصوصيات يک عابر 31

مبحث دوم : جستجو و حفظ ( نقش ) پل پا 32

پرگراف اول : طريقه عکاسى 33

پرگراف دوم : طريقه رسامى 33

پرگراف سوم : طريقه قالب گيرى 34

فصل پنجم : موى و کاربرد آن در کشف جرم 35

مبحث اول : ساختمان موى 36

پرگراف اول : پياز موى 36

پرگراف دوم : ساقه موى 36

پرگراف سوم : نوک موى 37

مبحث دوم : تفکيک ميان موى ها 37

پرگراف اول : تفکيک ميان موى انسان و موى حيوان 37

پرگراف دوم : تفکيک ميان موى قسمت هاى مختلف بدن 38

فصل ششم : آثار دندان و استفاده از آن در کشف جرايم 39

مبحث اول : شناسايى اشخاص از روى دندانها 39

پرگراف اول : فوايد استفاده از مطالعه دندانها در کشف جرم 41

مبحث دوم : محل وعلايم آثار دندانها 42

پرگراف اول : آثار دندان گرفتگى بر روى بدن فاعل 42

پرگراف دوم : آثار دندان گرفتگى بر روى بدن متضرر(مجنى عليه ) 43

جزء اول : دندان گرفتگى ناشى از خود آزارى 43

جزء دوم : دندان گرفتگى ناشى از تجاوز ( ديگر آزارى ) 43

نتيجه گيرى 45

 

 

Leave a Reply