سمنت و اهمیت آن- پروژه

[featured_image]
داونلود کنید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • داونلود کنید 0
  • اندازه فايل 2.74 MB
  • تعداد فايل 1
  • د جوړيدو نيټه اکتوبر 5, 2022
  • وروستى آپډيټ اکتوبر 5, 2022

سمنت و اهمیت آن- پروژه

سمنټ و اهمیت آن

عناوین

Contents

عناوین. 1

شـر ح مختصر : 1

مقـدمه. 2

بخشـ تكنالوژیكى. 3

تحت نظر :  پوهیالی سـید شهـاب الدین سـاداتـ. 3

سمنت و اهمیت آن. 3

اکساید ها و خواص آنها 5

1- اکساید های نمک ساز و 2- اکساید های غیر نمک ساز. 5

CO2-------------------H2CO3 5

P2O5------------------H3PO4 5

استحصال اکساید ها 6

از تعامل مستقیم غیر فلزات با اکسیجن. 6

از تجزیۀ تیزاب های مربوطۀ شان. 6

از تجزِیۀ  حرارتی نمک های مربوطه. 6

از تعامل مستقیم فلزات با اکسیجن. 6

از تجزیۀ حرارتی نمک ها 7

خواص کیمیاوی اکساید های القلی: 7

1- از تعامل اکساید های القلی باآب القلی های مربوطه بوجود میآید. 7

2- در اثر تعامل اکساید القلی با اکساید تیزابی نمک تشکیل میشود. 7

3- ازتعامل تیزاب ها با اکساید های القلی  نمک و آب تشکیل میشود 7

خواص کیمیاوی اکساید های تیزابی. 7

1- اکساید های تیزابی با آب تعامل نموده و تیزاب های مربوطۀ خود را تشکیل میدهند. 7

2- اثر متقابل اکساید ها بریکدیگر نمک تشکیل  میشود . 7

3- دراثر تعامل القلی با اکساید های تیزابی نمک و آب تشکیل میشود . 7

موارد استعمال اکساید های فلزات و شبه فلزات.. 8

خواص فزیکی کیمیاوی سمنت.. 8

سمنت نوع 1 (سمنت معمولی) 9

فاز الیت ( Alite ) 10

فاز بلیت( Blite ) 10

فاز فیریت( Ferite ) 10

فاز الومینات  ( Aluminate ) 11

ترکیبات فرعی سمنت : 11

سنگ گچ (CaSO4) 13

انواع سمنت.. 14

1- سمنت پرتلند نوع (1) 14

2- سمنت پرتلند نوع (2) 14

3- سمنت پرتلند نوع (3) 14

4- سمنت پرتلند نوع (4) 14

5- سمنت پرتلند نوع (5) 15

سایر انواع سمنت پرتلند 15

8- سمنت انبساطی :- سمنتی است که در موقع سخت شدن در حدود 1% به حجم اش اضافه. 17

11- سمنت ضد باکتریا :- این یک نوع سمنت پرتلند است که به عامل ضد با کتریای.. 18

گیرش سمنت : 19

تشریح شیمای تكنالوژیكی فابریكه تولید سمنت بطریقه خشك. 19

شیمای تكنالوژیكی. 22

بخش لابراتوار. 23

آزمایشات سمنت.. 23

تیوری آزمایش... 23

طریقۀ تعین کردن مقدار اکساید ها در کلینکر سمنت.. 25

معرفی اپرات اساسی پروسه تولید سمنت.. 26

سنگ شكن الاشه یی. 26

1-دریچه دخولی سنگ شکن. 27

فورمول محاسبه سرعت روتور سنگ شکن قرار ذیل است. 27

ظرفیت تولیدی سنگ شکن توسط فورمول های ذیل ارائه میگردد. 28

2: فورمول لیونسن برای سنگ شکن های با اندازه بزرگ.. 28

انرژی حرکت سنگ شکن الاشه یی توسط فورمول ذیل محاسبه میگردد . 28

سنگ شکن  چکشی. 28

سنگ شکن های چکشی بصورت وسیع در صنعت تولید سمنت جهت میده کردن سنگ چونه مورد 28

1-دریچه دخولی ماده خام 29

Q = مقدار مواد خروجی به m3 30

انرژی حرکی این سنگ شگن ها بر ا ساس تآثیر قوۀ متقابل چکش توسط فورمول ذیل محاسبه میشود 30

آسیاب نمودن مواد خام 31

G-  وزن مجموعی گلوله ها به کیلوگرام 34

جدول مشخصات گلوله. 35

جدا كننده (سپراتور) 36

سیلو های مواد خام و كلینكر. 37

گرم كننده های ابتدائی ( سیكلون ها ) 38

داش دوار. 39

اجزا و دستگاه های ضمیمۀ داش دوار : 40

رینگ های داش دوار : 40

بلبرینگ ها دررولر ها ( غلطک ها ) : 41

بالابرها ( بلند کننده ) : 41

سیستم دوردهندۀ داش دوار : 41

عایق کاری شروع و انجام داش دوار : 42

2- جلوگیری از پائین آمدن درجۀ حرارت عقب داش دوار. 42

عایق کاری حرارتی داش دوار : 42

بیلانس مادی داش دوار. 44

محاسبه بیلانس مادی داش دوار جهت تولید سمنت نظر به ظرفیت.. 44

تعداد روز های كاری 335 روز میباشد پس بدین لحاظ میتوان محاسبه نمود. 44

تعاملات اساسی و فرعی عملیه قرار ذیل است.. 44

تركیب كیمیاوی ذغال سنگ : 47

C=73%.. 47

Ash=12%.. 47

تركیب مخلوط هوا قرار ذیل است. 47

N2=78.5%.. 47

O2=21%.. 47

Gi – مجموع مواد دخولی در داش.. 47

بدین ترتیب از مجموع موادی كه به داش دخول گردیده است فیصدی هریك مواد را دریافت مینمائیم. 48

C+O2→CO2 48

نظر به مقدار اكسیجن موجود در ذغال سنگ و اكسیجن مورد ضرورت برای كاربن دای اكساید. 49

نظر به فورمول میتوان محاسبه نمود 49

محاسبه را نظر به مقدار سلفر در ذغال سنگ طبق معادله ذیل انجام میدهیم. 49

S+O2→SO2 49

برای تولید kg 960 سلفردای اكساید 480kg  سلفر ضرورت است و همچنان  480kg اكسیجن. 49

H2+1/2O2→H2O.. 50

مقدار رطوبت موجود در ذغال سنگ مساویست به. 50

مقدار نایتروجن موجود در هوا و ذغال سنگ مساوی است به. 50

نظر به هوا 50

مجموع نایتروجن در پروسه مساوی است به. 50

N2=194173.99+240=194413.99kg. 50

مجموع مصرف اكسیجن جهت تشكیل CO2,H2O,SO2, 51

مجموع اكسیجن تعامل نكرده درپروسه مساویست به. 51

بطور مجموع كلینكر با فیصدی  99.48% بدست میآید كه میتوان نوشت . 52

باید گفت كه 0.52% آن را گرد و خاكستر وغیره تشكیل میدهد. 52

G=∑Go+G0 52

Go1 – مجموع كلینكر بدست آمده 53

بدین اساس جدول بیلانس مادی داش دوار را ترتیب میدهیم : 53

بیلانس حرارتی داش دوار. 54

مقدار حرارت دخولی داش دوار : 54

محاسبه را نظر به مقدار هوای دخولی انجام میدهیم. 54

الف:- هوا 54

M – مقدار ماده به kg. 54

ب :- ماده خام 54

ج:- ذغال سنگ... 54

3- مقدار حرارت دخولی نظر به قابلیت سوخت ذغال سنگ... 55

قیمت حرارتی ذغال سنگ x فیصدی مصرف ذغال سنگ =حرارت سوخت ذغال سنگ... 55

مجموع حرارت دوخولی داشمساویست به. 55

مقدارحرارت خروجی داش دوار : 55

5-مقدار حرارتی كه همراه كلینكر از داش خارج میشود 56

مساحت سطح بدنه داش 777.16m2 56

مجموع حرارت خروجی مساویست به. 57

بدین ترتیب با درنظر داشت محاسبات جدول بیلانس حرارتی داش دوار را ترتیب میدهیم. 57

سرعت سرد کاری کلینکر: 58

شكل ذیل نشان دهنده سرد كننده دوار (سیاره ئی ) پروسه تولید سمنت میباشد. 59

بیلانس حرارتی سرد كننده 60

با در نظر داشت شرایط فوق محاسبه را آغاز مینمائیم : 60

1- مقدار حرارت دخولی در سردكننده 60

مجموع حرارت دخول مساویست به. 61

2- مقدار حرارت خروجی از سرد كننده 61

مجموع حرارت خروجی از سرد كننده مساویست به. 61

آسیاب ذغال سنگ... 62

شیمای آسیاب ذغال سنگ و جدول مشخصات آن در زیر درج شده است . 62

چگونگی پخت مواد اولیه برای تولید کلینکر : 62

عوامل مؤثر برای  پخت مواد اولیه جهت تولید کلینکر: 65

جدول نمونۀ از مشخصات سنگ آهک  ، خاک رس ، و کلینکر را توضیح میدهد. 67

اصول طرز کار داش دوار. 69

مشخصه های از منطقۀ پخت: 69

نشانه های خیلی بالابودن درجۀ حرارت عقب داش دوار چنین توضیح میشود : 72

نشانه های از زیاد پائین بودن درجۀ حرارت عقب داش دوار : 72

سیکشن ( مکش عقب داش دوار ) 73

کنترول مقدار مواد خام و دور داش دوار. 74

مشخصه های از کولر یا سرد کننده 74

عایق کاری حرارتی سیستم تولید سمنت.. 75

بخشـ كنـترول اتوماتیزیشـن. 76

تحت نظر :  پوهیالی مرضیه خلیلى. 76

نقش و اهداف آلات اندازه گیری در  پروسه تكنالوژیكی تولید سمنت.. 76

اندازه گیری درجات حرارت  در پروسه تولید سمنت.. 77

آلات اندازه گیری درجات حرارت : 77

ترمومتر های ترمو الكتریكی. 77

ترمومتر های مقاومت.. 78

ساختمان و طرزکار. 78

این مسأله حساسیت آله را تعیین میکند. 78

در حدود های ذیل است.αبرای بسیاری از فلزات خالص قیمت.. 79

شکل (1) ترمومتر مقاومت.. 79

آلات اندازه گیری.. 80

شکل (2) لگومتر. 80

پیرومترهای تشعشعی: 81

پیرومتر اوپتیکی. 81

مصرف سنج ها 82

دیافراگم (ساختمان انقباض دهنده ) فشار متغیر. 82

Q = α · ε · f .................... 84

G = f· α · ε...................... 84

نتیجه كلی از آلات اندازه گیری.. 84

1- اندازه گیری درجه حرارت ( ترمومتر مقاومت ) 84

2- اندازه گیری درجه حرارت ( ترموپار یا جفت حرارتی  ) 84

3- اندازه گیری مقدار گازات ( دیافراگم ) 84

جدول مشخصات و نصب آلات كنترول و اندازه گیری . 85

بخشـ میخـا  نیكى. 88

تحت نظر : پوهنیار مسعوده احـمدآبادی و شهناز جان. 88

هدف از محاسبات میخانیكی. 88

دور داش دوار : 89

سرعت جریان مواد در داش دوار  : 89

 t= زمان سیر مواد به دقیقه. 89

انبساط حرارتی بدنۀ داش دوار : 90

رابطۀ انبساط حرارتی به شرح ذیل است . 90

در رابطۀ فوق. 91

در رابطۀ ذکر شده 91

رینگ های داش دوار : 92

درجۀ پر کردن : 93

شیب داش دوار ( مایل بودن ) : 93

بخشـ مصؤنیت كار وتخنیك بیخطر. 94

تحت نظر : پوهنیار مسعوده احـمد آبادی. 94

مصؤنیت كار و تخنیك بیخطر. 94

تطبیق قوانین مصؤنیت كار و تخنیك بیخطر در فابریكه تولید سمنت.. 95

گردتولیدی.. 95

طریقه جلوگیری از تأثیرات گرد 96

نقش سیستم تهویه و انواع آن. 97

شرایط كاری تولید سمنت.. 97

آلوده گی صوتی و عوامل آنها 98

تخنیك بی خطر در اثنای انجام دادن كار های ترمیماتی. 99

آمادگی برای ترمیم 99

بخشـ اقتصـادی.. 101

تحت نظر : پوهنیار شهلا شریفی. 101

محاسبات اقتصادی.. 101

محاسبه فوند دستمزد 104

فوند بخشي. 105

جدول معاش مسلكي. 105

جدول شاخص هاي اقتصادي.. 110

مأخذ : 111

Leave a Reply