مقایسه انواع تست‌های کارایی کانکریت بر اساس استاندارد BS و USA

[featured_image]
داونلود کنید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • داونلود کنید 2
  • اندازه فايل 68.00 KB
  • تعداد فايل 1
  • د جوړيدو نيټه مارچ 8, 2022
  • وروستى آپډيټ مارچ 8, 2022

مقایسه انواع تست‌های کارایی کانکریت بر اساس استاندارد BS و USA

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه................................................................................................................................................2

‌2-1 بیان مسئله...........................................................................................................................................3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................4

4-1 اهداف تحقیق....................................................................................................................................4

2-4-1 هدف اصلی...................................................................................................................................4

2-4-1 اهداف فرعی.................................................................................................................................4

5-1 سوالات تحقیق...................................................................................................................................5

1-5-1 سوال اصلی....................................................................................................................................5

2-5-1 سوالات فرعی...............................................................................................................................5

6-1 فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................5

1-6-1 فرضیه اصلی..................................................................................................................................5

2-6-1 فرضیه های فرعی...........................................................................................................................5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه................................................................................................................................................7

2-2 تعریف کانکریت...............................................................................................................................8

1-2-2 سنگدانه.........................................................................................................................................9

2-2-2 سمنت.........................................................................................................................................10

3-2-2 آب.............................................................................................................................................12

3-2 چگونگی ساخت کانکریت..............................................................................................................14

4-2 دلایل استفاده از کانکریت در ساخت و ساز.....................................................................................15

1-4-2 دوام و طول عمر بالا....................................................................................................................15

2-4-2 قابلیت دسترسی آسان..................................................................................................................15

3-4-2 شکل پذیری ایده آل...................................................................................................................16

4-4-2 مقاومت در برابر حرارت..............................................................................................................16

5-4-2 مقاومت فشاری بسیار بالا.............................................................................................................16

5-2 انواع کانکریت ...............................................................................................................................16

6-2 مارک کانکریت (گرید) کانکریت .................................................................................................18

7-2 عوامل موثر در مقاومت کانکریت ...................................................................................................19

8-2 تست (آزمایش) کانکریت...............................................................................................................19

1-8-2 ضرورت تست کانکریت.............................................................................................................20

2-8-2 انواع استانداردهای تست کانکریت..............................................................................................21

9-2 انواع تست کانکریت بر حسب زمان انجام........................................................................................21

1-9-2 تعداد نمونه های لازم جهت تست کانکریت.................................................................................22

2-9-2 اثر سن و نوع سمنت در تست مقاومت فشاری کانکریت...............................................................22

3-9-2 معیار پذیرش یا رد مقاومت فشاری کانکریت...............................................................................23

4-9-2 آیا در صورت برخورد به کانکریت کم مقامت سازه بایستی تخریب گردد؟..................................23

فصل سوم: میتودولوژی تحقیق

1-3 مقدمه..............................................................................................................................................26

2-3 حدود مسأله تحقیق..........................................................................................................................26

1-2-3  قلمرو موضوعی تحقیق...............................................................................................................26

2-2-3  قلمرو زمانی................................................................................................................................26

3-2-3  قلمرو مکانی...............................................................................................................................26

3-3  داده ها (اطلاعات استفاده شده) ......................................................................................................26

4-3 روش تحقیق....................................................................................................................................27

5-3 روش تحلیل اطلاعات......................................................................................................................27

فصل چهارم: تحلیل و تجزیه اطلاعات تحقیق

1-4 مقدمه..............................................................................................................................................29

2-4 تست کانکریت تازه یا خمیری.........................................................................................................30

1-2-4 آزمایش سلمپ...........................................................................................................................30

1-2-2-4 وسایل مورد نیاز .....................................................................................................................30

2-2-2-4 روش آزمایش.........................................................................................................................30

2-2-4 آزمایش تعین مقدار هوای کانکریت............................................................................................34

3-2-4 آزمایش گرمایش مخلوط کانکریت............................................................................................35

3-4 انواع روش های غیر مخرب تست و آزمایش کانکریت....................................................................35

2-3-4 آزمایش چکش اشمیت...............................................................................................................35

3-3-4 آزمایش التراسونیک....................................................................................................................37

4-4 انواع روش های مخرب تست کانکریت...........................................................................................38

1-4-4 آزمایش مقاومت فشاری کانکریت..............................................................................................38

2-4-4 آزمایش مغزه گیری یا کرگیری...................................................................................................40

3-4-4 آزمایش بیرون کشیدگی Pull Out............................................................................................41

4-4-4 آزمایش پاره شدگی Pull Off...................................................................................................42

5-4 مقایسه روش‌های آزمایش کانکریت (استاندارد USA و BS)............................................................42

6-4 استانداردهای استفاده شده تست کانکریت در هرات.........................................................................44

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

1-5 نتیجه گیری ....................................................................................................................................46

2-5 پیشنهادات........................................................................................................................................47

منابع و مآخذ...........................................................................................................................................49

Leave a Reply