امکانات افزایش عواید داخلی از لحاظ منابع آن در افغانستان

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 5
  • File Size 480.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date March 10, 2022
  • Last Updated March 10, 2022

امکانات افزایش عواید داخلی از لحاظ منابع آن در افغانستان

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                    صفحه

فهرست مطالب............................................................................................................... الف

فهرست جداول واشکال .................................................................................................... ..ب

پیشگفتار...................................................................................................................... ..ج

فصل اول: مقدمه.............................................................................................................. 1

طرح مسئله .................................................................................................................... 1

          ضرورت و اهمیت بررسی موضوع............................................................................ ……..3

         مشکلات و محدودیت ها ........................................................................................... ..........3

         ساختار سیمینار....................................................................................................... ..........4

فصل دوم : دیدگاه تیوریک.................................................................................................. 5

تاریخچه عواید دولت......................................................................................................... 5

          تابخچه عواید دولت در افغانستان................................................................................. ..........6

مبانی نظری ................................................................................................................... 7

1. مکتب سوداگران........................................................................................................... 7

        2. مکتب فزیوکرات ها.............................................................................................. …......8

3. مکتب کلاسیک ........................................................................................................... 9

  چشمه های عایداتی دولت.................................................................................................. 10

          چارچوب نظری .......................................................................................................... . 12

 فصل سوم : تجزیه و تحلیل................................................................................................ 13

         بررسی وارزیابی امکانات......................................................................................... ........19

         خلاصه ................................................................................................................ ....... 22

         نتیجه گیری ................................................................................................................. ..23

پیشنهادات ...................................................................................................................... 25

منابع و مأخذ................................................................................................................... 26

Leave a Reply

%d bloggers like this: