بررسی تطبیقی نفقه اقارب ازنظرفقه حنفی وقانون مدنی افغانستان

[featured_image]
داونلود کنید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • داونلود کنید 1
  • اندازه فايل 365.78 KB
  • تعداد فايل 1
  • د جوړيدو نيټه جون 3, 2022
  • وروستى آپډيټ جون 3, 2022

بررسی تطبیقی نفقه اقارب ازنظرفقه حنفی وقانون مدنی افغانستان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

1. بیان مسئله 3

2. اهداف تحقیق 4

3. سوالات تحقیق 5

4. اهمیت تحقیق 5

5. پیشینه تحقیق 6

6. روش ونوع تحقیق 6

فصل اول

کلیات

مبحث اول- مفهوم نفقه وماهیت حقوقی آن 7

الف- تعریف نفقه 8

ب- شرایط وجوب نفقه 8

ج- مقدار نفقه 10

مبحث دوم: انواع نفقه ومشتملات آن 10

الف- انواع نفقه 10

1. نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود بکند 10

2. نفقه ی است که انسان باید صرف فرزندان صغیر و یا صرف پدر و مادر خودکند 10

ب– مشتملات نفقه 11

مبحث سوم: مفهوم نفقه زوجه 12

الف- ماهیت حق زن بر نفقه 13

ب- شرایط وجوب تأٌمین نفقه زوجه 15

1. تمکین کامل 15

2. صحیح بودن عقد ازدواج 15

3. اینکه زوجه کبیره باشد و توانایی برقراری ارتباط جنسی را داشته باشد 16

4. اینکه زوجه بدون اجازه شوهر بغیرازمقاصدمشروع وجایزازخانه خارج نشود 16

5. درصورت که زوجه بدون عذرشرعی ازرفتن به خانه شوهرامتناع ورزد 17

6. مرتد شدن زوجه 17

7. عدم موجودیت عملی که باعث تفریق زوج و زوجه گردد 18

8. زوجه باید درحالت سپری نمودن وفات نباشد 18

د- اجزای نفقه زوجه 19

1. مسکن مناسب 19

2. لباس مناسب 19

3. غذای مناسب 20

4. تداوی مناسب 20

5. مقدارنفقه 20

فصل دوم

اقارب ونفقه هریک

مبحث اول: مفهوم اقارب وانواع آن 22

الف: تعریف اقارب 23

ب: انواع اقارب 23

1. قرابت نسبی 23

2. قرابت سببی 24

3. قرابت رضاعی 25

مبحث دوم: نفقه اصول 26

الف- نفقه پدر، مادر، جد و جده 27

مبحث سوم: نفقه فروع 29

الف- نفقه اولاد 30

ب- نفقه اقارب از منظر فقه حنفی 32

ج- نفقه اقارب ازمنظرقانون مدنی افغانستان 48

نتیجه گیری 54

فهرست منابع 55

 

 

 

Leave a Reply